Till landet vårts lilla förlägenhet,
och tigande blågula enträgenhet,
blir din och de dinas belägenhet
att inte ens bo i en olägenhet.