Bilindustrin

Nu vill vi se ett slut på sura miner
och medbestämmande och alla krav.
För oss är arbetskraft ett gäng maskiner,
ett bilstall man kan vrida på och av.

Så brukar Volvon fordra mer betalt,
Mercedes-Benzen kräva höjd pension?
Och kör en Saab blott kollektivavtalt,
parkerar Audin vid en depression?

Och vem kan tänka sig en gammal Ford
som vägrar ett beordrat helgackord?
För oss är personalen en Peugeot,
med nyckel man kan vrida av och på.