onsdag 30 mars 2016

Dagens dagsvers: Svensk matkantat

Förra helgens dagsvers i NSD:

Många av världens farligaste bekämpningsmedel förekommer i svenska livsmedel, trots att de är förbjudna i hela EU. En del av dem är hormonstörande och därmed farliga även i små doser.

Svensk matkantat

”Äta bör man, annars dör man.”
Här som uppdaterad tankefläta:
”Äta bör man, så det gör man,
sedan dör man ändå av att äta.”

Inga kommentarer: