Visa i vinden för två fängslade hårdrocksmusiker

Och vinden sjöng vid gallret
en melodi i dur
om länder bortom bergen
där människor haft tur
att leva under himlen,
där ingen diktatur
ser människornas sånger
som djur som sätts i bur.
Där inga knäckta nackar
och inga mödrars gråt
ska tvärt ackompanjera
er senast gjorda låt.
Och vinden sjöng vid gallret
om plumphet, blasfemi,
att kan man sjunga sådant –
som vinden – är man fri.
Och maktens arma skalle
kan vara mindre tjock,
där tonerna, musiken,
får vara mest barock.