tisdag 29 september 2009

Läser prisad litteraturtidskrift

Läser senaste numret av Komma, en prisad litteraturtidskrift med anor. Tidskriften publicerar nyskriven poesi och prosa och har både fått pengar från Svenska Akademien och Luleås kulturstipendium. Men i senaste numret berättar tidskriften att Statens Kulturråd sänker sitt bidrag. Regeringen sänker skatten med ena handen och sänker kulturen med den andra.
Men litteraturen ska överleva så länge människor kan skriva och läsa.

Inga kommentarer: