fredag 4 september 2009

Pockettidningen R söker kontorslokal i Stockholm

Idag kom nya numret av Pockettidningen R i postboxen. Det handlar om den orättvisa vården i Sverige. Alltid angeläget, alltid utmanande och handlar ständigt om det som angår oss mest. Redaktörerna Kurt Nurmi och Maria Hagström har näsa för det oväntade och samtidigt mest självklara. Sedan de tog över den anrika tidningen och återförde den till det klassiska pocketformatet har den fått stor uppmärksamhet för i stort sett varje nummer.

Pockettidningen R har genom åren erövrat flera priser, bland annat Stora journalistpriset och Vilhelm Moberg-stipendiet. 2007 utsågs tidningen till Årets kulturtidskrift i Sverige. Den citeras och debatteras flitigt och har i år bland annat gett upphov till ett DN-löp.

Tidningen söker en redaktionslokal i Stockholm, helst på Södermalm. Utrymme för två kontorsplatser. Förmånlig hyra är en förutsättning. Tips mottages tacksamt via följande kontaktvägar:

Pockettidningen R
Box 38140
100 64 Stockholm
redaktion@pockettidningenr.se
070-358 56 37

Inga kommentarer: