lördag 3 april 2010

En tysk minut?

"Tyskar dödade afghaner av misstag". Under lång tid var tyskar förbjudna att ha soldater utomlands. Varför upphörde det förbudet? Var det värt det? En tysk minut för de dödade?

1 kommentar:

Anonym sa...

Enkelt: Tyskland är med i NATO och kan därmed deltaga i NATO-operationer utomlands som t.ex. ISAF. Tyska trupper stod i Somalia, Cambodia och Bosnien och står fortfarande i Kososvo. En annan sak är, att man av historiska skäl är ytterst kritisk och försiktig i Tyskland vad gäller beväpnade insatser i utanför landet. Antalet familjer med krigsförluster från de senste 100 åren är fortfarande mycket stort. Tänk alltid på att Tyskland befann sig i varmt eller kallt krig från 1914 till 1989.