onsdag 8 juli 2009

Dagens dagsvers: Minskat försvarsväsen

Värnpliktsnytt har sedan 1971 varit det enda nyhetsmedium som på heltid kritiskt granskat Försvarsmakten. Nu pekar allt på att tidningen läggs ned, skriver Dagens Nyheter.

Minskat försvarsväsen

En kritisk motkraft som på heltid sliter på
och inte tuktas alls med disciplin.
Ett anfall inga handgranater biter på,
för den attacken görs med skrivmaskin.
Den vill förstås försvaret nu bespara sig
för självklart vill försvaret ju försvara sig.

Inga kommentarer: