fredag 19 februari 2010

Dagens dagsvers: Det kuriösa kunskapandet

Jag är ju inkastare i tidningen Svenskläraren. I senaste numret, med temat Kunskapssyn, kastar jag in läsarna i numret med hjälp av följande vers:

Det kuriösa kunskapandet

En uppgift som ej står långt efter Kants och Platons grunnande
är hur man lyckas kombinera senantikens hunnande
med lärdomar om grammatik och välfärdens uttunnande
och detta i en samtalston som inte är förkunnande.
Det vetefan hur det går till, men är att skapa kunnande.

Inga kommentarer: