lördag 20 februari 2010

Dagsverserna samlade!

Blev färdig med ett bokmanus igår. Har samlat ett urval av mina dagsverser de senaste tio åren - en ganska maffig bunt på 127 sidor. Några av verserna är enbart publicerade här på bloggen, men de allra flesta i dagstidningar, veckotidningar och facktidningar. Stig Dagerman försökte få ut sina dagsverser i bokform, men det blev aldrig av förrän efter hans död. Jag hoppas förstås på att slippa få vänta till dess.

2 kommentarer:

Jane Morén sa...

Det får vi verkligen hoppas, att de blir utgivna! Hur kom det sig att du alls började skriva dagsverser? Och vad kännetecknar egentligen en dagsvers? Finns det nattverser? Jag skrev mycket verser mellan jag var 7-10 år och läste upp var jag kom åt att få läsa upp dem. Jag minns en: "På sjukhus jag ligger/
jag blir nog snart bra/
jag blir nog snart pigger/
som sköterskan sa" typ.

Victor Estby sa...

Jag fick kontakt med tidningen Internationalen i mitten av 90-talet och började skriva små stumpar där. Jag behövde en snabb, koncentrerad kanal ut med mina tankar och reflektioner kring vår värld. Samtidigt hade jag tröttnat på telefonförsäljeriet jag sysslade med, började som timanställd i äldrevården och kom in på en skrivarkurs på en folkhögskola. Strax innan hade jag köpt Alf Henriksons verslära och min store idol Tage Danielssons verssamling. På folkhögskolan lärde mig en lärare versmåttens och rytmerna. Och uppmuntrade mig när jag sedan fick en sonett om Allan Edwall publicerad i Internationalen. Hon kopierade den och satte upp på väggen i klassrummet.

En dagsvers är egentligen en dikt (helst i bunden form och rimmad) som kommenterar dagsaktualiteter i en tidning. Men eftersom dagstidningarna i princip slutat ha sådant material har tidningar som kommer ut mer sällan blivit de forum där traditionen förs vidare.

Vet inte om det finns nattverser. Kanske något för dig att ta upp?
Kul vers! :) Ungefär så började jag med en gång mitt diktskrivande i samma ålder.