måndag 1 februari 2010

De bostadslösa tidningsredaktörerna

Läs gärna nya numret av 40-årsjubilerande Pockettidningen R, där jag är aktiv referensperson. Där kan ni bland annat läsa om de två redaktörerna Kurt Nurmis och Maria Hagströms personliga, och spännande berättelser om självupplevd bostadslöshet. Numret avslutas med en koll med riksdagspartierna vad de tänker göra för att minska bostadslösheten och hemlösheten i Sverige.

Inga kommentarer: