torsdag 27 augusti 2009

Litteraturdebatten fortsätter

Rolig krönika av Jonas Thente i dagens DN, där han beskriver urpsrungsmanifestförfattarna och deras anhängare som frisläppta fångar och motmanifestförfattarna som bekymrade fångvårdare. Något ligger det i den beskrivningen. Och intressant är det han skriver att kärnfrågan delvis försvann bland personpåhopp hos ursprungsmanifestörerna och i rena fångvårdsupprördheten hos motmanifestörerna. Den traditionella svenska berättarromanens plats kan ju fortsätta diskuteras och jag är säker på att här är egentligen de flesta manifestförfattare i båda läger egentligen ganska överens. Eller?

Inga kommentarer: